Contact Us

SMART RADIO ผลิตรายการโดย บริษัท SMART BOM COMPANY LIMITED ผู้ผลิตสื่อรายการวิทยุคุณภาพ บริหารความถี่สถานีวิทยุคลื่นหลัก 25 สถานี ครอบคลุมมากกว่า 56 จังหวัด ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค จากหลายหน่วยงาน เช่น กรมการพลังงานทหาร กรมอุตุนิยมวิทยา กรมเจ้าท่า กองทัพอากาศ กองทัพเรือ ศูนย์การทหารม้า กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อสมท.และ สวท.

ช่องทางการติดต่อ

วัน / เวลา ทำการ

จันทร์ – เสาร์
เวลา 09.00-17.00 น.
(ยกเว้น อาทิตย์ และ หยุดนักขัติฤกษ์)

ติดต่อโฆษณา

โทร : 09 1642 6535

Email : Smartbomb.sk@gmail.com

Application

Radio Application

ANDROID

iOS

ใส่ความเห็น